About Us

ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

ไม่รอแล้ว ลงมือทำเลย!

จากทีมงาน Xerciety เราอยากเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยภาครัฐและเอกชน โดยช่วยคนในสังคมไทยในเรื่องการดูแลสุขภาพให้ดี เพราะสุขภาพเป็นพื้นฐานของสังคม คนที่มีสุขภาพกายดี คือมีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ก็สามารถใช้แรงกายในการสรรสร้างงานพัฒนาสังคมต่อไปอีกทอดหนึ่งได้ คนที่มีสุขภาพจิตดี ก็สามารถทำงานที่ตนเองทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใครในสังคมหรือทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตาม หากทำงานในสิ่งที่ตนทำอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แล้ว ย่อมเป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ตนเองทำอยู่ได้อย่างแน่นอน และในเรื่องสุขภาพแล้วนั้น ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม ทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะสุขภาพดีต้องทำด้วยตัวเอง! เลือกกินเอง ออกกำลังเอง พักผ่อนเอง ไม่มีใครสามารถทำแทนกันได้

ในเบื่องต้น สิ่งที่เราทำคือให้ความรู้และความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ด้วยบทความที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และเป็นกันเอง โดยการรวบรวมความรู้ที่เล่าเรียนมา ข้อมูลจากผลวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปจนถึงการเสาะหาและสอบถามผู้เชียวชาญ หมอ นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนำความรู้เหล่านั้นมาสรุป เขียนเป็นบทความให้ได้อ่านกัน

ด้วยประสบการณ์ในวงการสุขภาพมาในระยะเวลานาน เราจึงตกผลึกในเรื่องการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้

NUTRITION

ด้านโภชนาการ หรือ Food Intak

BURN

ด้านระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจ หรือ Cardiorespiratory

BUILD STRENGTH

ด้านระบบกล้ามเนื้อ หรือ Muscular System

RECOVERY

ด้านการฟื้นฟูร่างกาย หรือ Recovery

ในการดูแลสุขภาพให้ได้ดีต้องดูแลทั้งกายและใจ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา ขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ โดยมีสโลแกนในกลุ่มของเราว่า

“กิน ใจ กาย พัก”

กล่าวคือ กินให้ถูก หัวใจแข็งแรง ออกแรงกายให้เหมาะสม และ พักฟื้นให้เพียงพอ

แต่การออกกำลังกายมันยากนะ! แน่นอนครับมันยาก มันเหนื่อย มันน่าเบื่อ เราจึงพยายามจะทำให้การออกกำลังกายมันไม่น่าเบื่อ ให้มันสนุก ให้มันกลายเป็น habit หรือ นิสัย ให้ติดตัวคุณโดยคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ!

เราเริ่มลงมือทำแล้ว! และเราอยากจะพัฒนาสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีขึ้นและมากขึ้นไปอีก เพื่อให้สังคมเราเป็นสังคมที่รักสุขภาพและการออกกำลังกาย เพราะเราคือ XERCIETYyyyyyyyy!

“…ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อย ๆ เสื่อมไปเป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร…”

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเนื่องในการฉลองครบรอบ 50 ปี ของสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพรวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2523