Circuit training VS HIIT

2688

Circuit (เซอร์กิตเทรนนิ่ง) และ HIIT  (ฮิต) เป็นคนละรูปแบบการออกกำลังกาย ซึ่งหลาย ๆ คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ วันนี้มาดูกันว่าที่จริงแล้ว Circuit training และ HIIT training แตกต่างกันอย่างไร

  • Circuit คือรูปแบบการฝึก แต่HIIT คือรูปแบบการออกแรง
  • Circuit คือการฝึกหลาย ๆ ท่าฝึกติดต่อกัน ในขณะที่HIIT คือการออกแรงหนักสลับเบา
  • HIIT ในช่วงที่หนักต้องมีความหนักถึง 85% ของ MaxHR

รูปแบบการออกกำลังกายที่หลายคนสับสนและเข้าใจผิดกันอยู่ก็คือ HIIT นั้นเป็นการออกกำลังกายแบบ Circuit เพราะทั้งสองแบบนั้นจะมีรูปแบบการฝึกเป็นชุด ๆ แต่ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่เลย เพราะสองคำนี้เป็นคำเรียกรูปแบบการออกกำลังกายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

โดย Circuit เป็นการเรียกรูปแบบการออกกำลังกายที่ทำหลาย ๆ ท่าฝึกต่อเนื่องกัน โดยทั่วไปนั้นการฝึก Circuit จะเริ่มต้นที่ประมาน 3 ท่าฝึกต่อเนื่องกันขึ้นไป

circuit

ในขณะที่การออกกำลังกายแบบ HIIT (High Intensity interval training) นั้นเป็นการเรียกรูปแบบการออกแรงแบบที่เรียกว่า ออกหนักสลับเบา คือ มีช่วงที่เราต้องออกแรงมาก ๆ ความหนักสูง ๆ และ ช่วงที่ออกแรงเบา ๆ ความหนักต่ำ ๆ สลับกันไปมา ส่วนมากจะมีอัตราส่วน 1:3 หรือ 1:4 ของการออกแรง เช่น วิ่งด้วยความเร็วสูง (เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้) 15 วินาที แล้วจ้อกกิ้ง หรือ เดินเบา ๆ 60 วินาที สลับกันไปมาจนครบเวลาที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

HIIT

สองรูปแบบการฝึกนี้มีจุดหนึ่งที่คาบเกี่ยวกันนั้นคือ “การทำ Circuit นั้นสามารถวางรูปแบบการออกแรงแบบ HIIT ได้” โดยการเลือกท่าฝึกที่มีความหนักสูง สลับกับท่าฝึกที่ความหนักต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบการออกแรงที่เป็นหนักสลับเบาขึ้นมา จนกลายเป็นการฝึก Circuit นั่นเอง

เกล็ดเพิ่มเติม สำหรับการออกกำลังกายใดที่ใช้ชื่อว่า HIIT นั้น จะเป็น HIIT ก็ต่อเมื่อช่วงที่ความหนักสูงต้องทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเราสูงกว่า 85% ของ MHR (Maximum Heart Rate)

ดังนั้นการออกกำลังกายใดไม่สามารถทำให้หัวใจเต้นในช่วง 85% ขึ้นไปในช่วงความหนักสูง ก็จะไม่นับว่าเป็นการฝึก HIIT ครับ

Circuit เป็นการนำท่าฝึกมาฝึกต่อ ๆ กันหลาย ๆ ท่าฝึก (ชุด) เพื่อให้เกิดความเหนื่อย และ ความหนักที่มากกว่าการฝึกด้วยท่าฝึกเดียว และ Circuit สามารถนำมาปรับให้มีการออกแรงแบบ HIIT ได้โดยมีการสลับระหว่างท่าฝึกหนักและท่าฝึกเบาครับ