อาหารสำหรับคนเป็น เบาหวาน

1201
อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน

สำหรับผู้ที่เป็น เบาหวาน การออกกำลังกายจะช่วยกดระดับน้ำตาล และปรับร่างกายให้ตอบสนองได้ดีขึ้น (ในโรคเบาหวานประเภทที่ 2) แต่!!! ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกาย ควรมีการปรับรูปแบบการกินให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยด้วย!

  • เบาหวาน มีสองประเภท
  • ประเภทที่ 1 ต้องฉีดอินซูลินช่วยตลอด
  • ประเภมที่ 2 สามารถออกกำลังกายให้อาการดีขึ้นได้
  • ทานอาหารจำพวกแป้งแบบดูดซึมช้า
  • ทานผักผลไม้ น้ำตาลต่ำ ไฟเบอร์สูง
  • แบ่งอาหารมื้อย่อย 5-6 มื้อต่อวัน
  • ระวังน้ำตาลต่ำ ก่อนและหลัง ออกกำลังกาย

เบาหวาน นั้นคือสภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือด แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

  1. ชนิดที่  1: มักเกิดในเด็กเล็ก สาเหตุมาจากตับอ่อนนั้นไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้ ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลได้ ต้องใช้การฉีดสารอินซูลินเข้าช่วย
  2. ชนิดที่ 2: มักเกิดกับผู้ใหญ่ หรือ ผู้เป็นโรคอ้วน เกิดจากเซลล์ของเรามีระกับการตอบสนองของอินซูลินต่ำกว่าที่ควรเป็น ทำให้การจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี รักษาด้วยการทานยา หรือ หากรุนแรงต้องใช้อินซูลินแบบฉีดเข้าช่วย

เบาหวานทั้ง 2 ชนิดส่งผลให้ร่างกายไม่สามารจัดการกับน้ำตาลในเส้นเลือดได้ ดังนั้นการคุมอาหารของผู้เป็นโรคเบาหวานต้องคำนึงถึงระดับน้ำตาลในเลือดเสมอ

นอกจากการทานแป้งแบบย่อยช้า (Complex Carb) พวก ธัญพืช ข้าวไม่ขัดสี ผัก ผลไม้น้ำตาลต่ำ และ อาหารไฟเบอร์สูง เช่น ฟักทอง มะละกอ แคนตาลูป เพราะอาหารจำพวกแป้งแบบย่อยช้าจะค่อย ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างช้า ๆ ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อย่อย ๆ 5-6 มื้อ ตลอดช่วงวัน เพื่อให้แต่ละมื้ออาหารไม่ทำให้เกิดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดสูง และระดับน้ำตาลจะได้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยทั้งวันด้วย รวมถึงการเตรียมมื้ออาหารก่อนและหลังการออกกำลังกายให้ดี เพราะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้

สำหรับผู้ที่ต้องใช้อินซูลินแบบฉีด ตรวจเช็คระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติก่อนออกกำลังกาย เผื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ระดับน้ำตาลต่ำเกินไประหว่างออกกำลังกาย ซึ่งส่งผลให้เป็นลม หรือ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และ หลังจากออกกำลังกายต้องเช็คน้ำตาลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำตาลยังอยู่ในระดับปกติ ไม่ต่ำเกินไป แนะนำให้พกลูกอมติดตัวไว้สักเม็ดนึง เมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำให้รีบอมลูกอมเพื่อเติมระดับน้ำตาลในเลือดได้ทันที

เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้โดยการออกกำลังกาย แต่ชนิดที่ 1 นั้นไม่สามารถรักษาได้ต้องอาศัยการฉีเอินซูลินไปตลอดชีวิต และการเตรียมการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานนั้นต้องคำนึงถึงระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี ทั้งก่อน และ หลังการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป

การแบ่งมื้อ อาหารของผู้เป็นเบาหวาน ควรแบ่งเป็นมื้อย่อย ๆ หลาย ๆ มื้อ (5-6 มื้อ) โดยเน้นไปที่อาหารที่มีน้ำตาลต่ำ ไฟเบอร์สูง เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าผู้ที่เป็นเบาหวานจะเป็นโรคอ้วน หรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน จะเป็นเบาหวานเสมอไป ดังนั้น ลองตรวจสอบให้ดี เพราะการรักษาโรคอ้วน หรือการรักษาโรคเบาหวานมีความแตกต่างกันนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: ความดันสูง ควรทานอะไร

อ้างอิง

Certified personal trainer manual Part 2 (ACE)